Deze privacyverklaring bevat de privacybepalingen voor de website van Sultan CRM en de behandeling van de door u verstrekte persoonlijke informatie. De verklaring gaat uit van het beginsel dat u als gebruiker zo veel mogelijk controle heeft over uw privacy en dat Sultan CRM zonder uw voorafgaande toestemming, geen (persoonlijke) informatie – welke te herleiden is tot u als individuele gebruiker van de website – aan derden ter beschikking stelt.

Verwerken van persoonlijke gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, voor het volledig kunnen aanbieden van onze Sultan CRM producten of diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en eventueel andere noodzakelijke gegevens.

Voor welke doeleinden verwerkt Sultan CRM uw gegevens?

Sultan CRM streeft er naar om haar dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar klanten. Hiervoor doet Sultan CRM onderzoek naar uw wensen. Deze informatie en contactinformatie zoals uw naam en e-mail stellen ons in staat om contact met u op te nemen op het juiste adres en in de juiste taal over de beschikbare diensten, producten, evenementen en nieuws op of via onze Sultan CRM website waarvoor u interesse heeft getoond. U kunt te allen tijde Sultan CRM vragen de door u verstrekte gegevens te corrigeren of te laten verwijderen uit onze database.

IP adressen / Cookies

De webserver van Sultan CRM verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Uw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar uw computer verzonden kunnen worden. U kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres.

Een cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan de Sultan CRM website wordt een cookie aangemaakt en geraadpleegd.

Wij gebruiken IP-adressen en cookies om trends te analyseren, deze website te beheren, het gebruik te volgen (zoals aantal bezoekers, de stille en drukke periodes) en om algemene demografische informatie te verzamelen.

Wellicht ten overvloede, deze gegevens zijn niet gekoppeld aan enige persoonlijke informatie en kan niet leiden tot vaststelling van uw identiteit.

Links

Deze Sultan CRM website bevat links naar andere websites en/of bronnen. Sultan CRM draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Deze privacyverklaring heeft dus géén betrekking op andere websites en/of bronnen. Wij raden u aan de privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u enige persoonsgegevens verstrekt.

Bescherming van gegevens

Sultan CRM doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het Internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van – en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Ten slotte zullen wij de via deze site verkregen gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en met het doel waarvoor die gegevens zijn verzameld. Als Sultan CRM besluit persoonlijk identificeerbare gegevens te gebruiken op een wijze die afwijkt van wat in de privacy verklaring bepaald is, dan zal Sultan CRM de betreffende gebruikers van de site hiervan op de hoogte stellen via een e-mail. De gebruiker zal dan de keuze hebben om haar/zijn toestemming aan dit afwijkende gebruik niet te verlenen.